Hakkımda

Büşra KORDAĞ kimdir?

Eğitimler ve Çalışma Alanları

TeraPsikoloji Kurucu Ortağı Büşra Kordağ Güney, 2013 yılında Yakın Doğu Üniversitesi İngilizce Psikoloji (klinik odaklı) bölümünden yüksek onur derecesi ile mezun olmuştur. Ardından Klinik Psikoloji yüksek lisansını tamamlamıştır. Psikodrama Grup Terapisi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi, EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi eğitim ve süpervizyonlarını tamamlamıştır.
Klinik yetişkin çalışmalarını Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamladıktan sonra Özel Marmara Hastanesi’nde Klinik Psikolog / Psikoterapist olarak görev yapmıştır. Özel Sağlık Kurumlarına ve Eğitim Kurumlarına Etkili İletişim, Beden Dili, Sağlık Kurumlarında Yaşanan Şiddet, Mobbing, Tükenmişlik Sendromu, Stresle Başa Çıkma, Sınav Kaygısı, Ergenlik Krizi, Öfke Kontrolü konulu çeşitli eğitim ve seminerler düzenlemiştir. 2018 yılından bu yana kendi danışmanlık merkezinde hizmet vermektedir. Aynı zamanda MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri), SCL90-R Psikolojik Belirti Tarama Testi, MOXO Dikkat Ölçme Testi, Projektif Testler (House-Tree-Person, Goodenough Harris Draw a Person, Kinetic Family Drawing, Louisa Düss Psikanalitik Hikayeler Testi, Beier Cümle Tamamlama Testi, Rotter Cümle Tamamlama Testi, Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi, Benton Görsel Bellek Testi, Porteus Labirentleri Testi, Kent Egy Testi, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Gesell Gelişim Figürleri Testi, Peabody Resim Kelime Testi) uygulayıcısıdır. 2013 yılından beri Online Terapi hizmeti de vermektedir.

EĞİTİMLER

EMDR Psikoterapi

Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi

Çözüm Odaklı Terapi

Bilişsel Davranışçı Terapi

MMPI Testi

Scl 90-R Psikolojik Belirti Tarama Testi

Projektif Testler

House-Tree-Person

Goodenough Harrıs Draw A Person

Kınetıc Famıly Drawıng

Louısa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi

Beıer Cümle Tamamlama Testi

Rotter Cümle Tamamlama Testi

Moxo Dikkat Ölçme Testi

Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi

Benton Görsel Bellek Testi

Porteus Labirentleri Testi

Kent Egy Testi

Metropolıtan Okul Olgunluğu Testi

Gesell Gelişim Figürleri Testi

Peabody Resim Kelime Testi

II.Ruh Sağlığı Travma Sempozyum

II.Ruh Sağlığı İlişkiler Sempozyum

IV.Ruh Sağlığı Kayıplar Ve Yas Sempozyum

Psikanaliz Günleri ” Ötekini Dinlemek,Ötekini Anlamak”

İstanbul Psikanaliz Derneği Ergenlik Krizi-Aile Krizi

I.Kıbrıs Psikodrama Sempozyum

II.Kıbrıs Psikodrama Sempozyum

D-10 Testi Ve Klinikte Projektif Çizim Testlerinin Kullanımı

Günlük Yaşamın Pozitif Psikoterapisi

Ruhsal Gelişim Psikoterapisi Hizmetindeki Aile Dizimleri

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing ) Nedir?
EMDR Türkçe açılımı ile ‘’ Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme ‘’
Adaptif Bilgi İşleme modeline dayalı oldukça güçlü bir Psikoterapi yaklaşımıdır.
Travmatik anıların adaptif biçimde yeniden entegre edilmesini sağlar.Danışan işlemleme
sırasında Terapistin çift yönde hareket ettirdiği parmaklarını gözleri ile takip eder.Göz
hareketleri dışında aynı zamanda çift yönlü işitsel uyarım ve çift yönlü dokunma gibi farklı
uyarımlardan da yararlanılmaktadır.
Önemli travmalar ve başta çocukluk dönemi olmak üzere her yaşta yaşanan,travmatik etkisi
olan her tür yaşantıda zorlayıcı,uyum bozucu olan düşünce,duygu ve beden duyumunu
sağlıklı biçimde işler.

Kimler Faydalanabilir?

-Akut Travma,Travma Sonrasi Stres Bozukluğu

-Yakının Kaybına Bağlı Yoğun Üzüntü ve Yas

-Fiziksel/Cinsel Saldırı Mağdurları

-Çocukluk/Ergenlik Travmaları

-Somatoform Bozukluk,Migren,Kronik Ağrı Yaşayan Kişiler

-Depresyon

-Panik Bozukluk

-Anksiyete Bozuklukları

-Sosyal Fobi

-Bipolar Bozukluk(İki Uçlu Duygudurum Bozukluğu)

-Hipokondriyazis

-Öfke Kontrolü

-Aile,Evlilik Sorunlari Yaşayan Kişiler

-Obsesif-Kompulsif Bozukluk

-Performans Kaygısı Yaşayan Bireyler

 

Çözüm Odaklı Psikoterapi
Danışanın,problemleri karşısında spesifik çözüm stratejileri oluşturmaktadır.Model kuramsal
olarak Şimdi ve Gelecek üzerinde odaklanmakta ve kısa bir süre içerisinde sonuç verebilme
özelliğine sahiptir.
-Evlilik Sorunları/İlişki Sorunları
-Aile Danışmanlığı
-Okul Sorunları
-Depresyon,Uzun Süreli Alkol Problemi ve çeşitli Psikiyatrik Bozukluklar dışında Bireysel
Danışmanlık,Kişisel Gelişim,Yaşam Koçluğu gibi geniş bir popülasyon ve sorunlara başarılı
bir şekilde uygulanabilmektedir.

Büşra KORDAĞ

Klinik Psikolog

ÇALIŞMA ALANLARI

Depresyon

Konversiyon Bozukluk

Anksiyete Bozuklukları

Bipolar Bozukluk ( İki Uçlu Duygudurum Bozukluğu)

Sosyal Kaygı Bozukluğu (Sosyal Fobi)

Obsesif Kompulsif Bozukluk

Akut Stres Bozukluğu

Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Uyum Bozuklukları

Somatik (Bedensel Belirti) Bozukluklari

Hipokonriyazis

Dürtü-Denetim ve Davranım Bozuklukları

Öfke Kontrolü

Kişilik Bozuklukları

Bireysel Danışmanlık

Okul Danışmanlığı

Kişisel Gelişim

Boşanma

Boşanma Süreci Danışmanlık

Eğitim/Kariyer Danışmanlık

Sınav Kaygısı

Yeme Bozuklukları

Bağlanma Sorunları

Stresle Başa Çıkma

Kıskançlık

Kardeş Kıskançlığı

Çocuk Ve Ergenlerde Özgüven Gelişimi

Okul Fobisi

Kariyer Danışmalığı

Öğrenci Koçluğu

Yaşam Koçluğu

Tırnak Yeme

Alt Islatma